Výskum a vývoj

Výskum a vývoj

CHANGZHOU DAQIAN SCIENCE AND TECHNOLOGY STOCK CO., LTD

Výskum a vývoj

Technický personál: 10 osôb

IWE: 2 ľudia

Pomôžte klientom navrhnúť a vyvinúť nový produkt.
Bohaté skúsenosti, vysoko zodpovedný, špičkový technologický talent.

25251
IWE-1
IWE-2